Kunskap kan ingen ta ifrån dig!

Att lära ska vara roligt!

Tillsammans är nyckeln!

Funktionär innebär att du utan direkta krav kan anmäla ditt intresse och omgående hjälpa till med uppgifter vid evenemang eller hjälpinsatser. Vi vill dock att du, så snart som det erbjuds, går en hjärt-lungräddnings kurs.

KungsVän innebär ett djupare engagemang och ställer högre krav. Utöver hjärt-lungräddnings kurs genomgår du en grundkurs på tre tillfällen samt lämnar ett utdrag ur straffregistret.

Utbildning är viktigt för att du som frivilliga ska känna dig trygg i din roll. Som uppdragsgivare garanteras du en kompetent frivillig som besöker dig eller din verksamhet. Grundutbildning innefattar information om Frivilligcenter och vår verksamhet, hur vi tar våra uppdrag och med vilket ansvar. Vi går igenom vilka förmåner du får som frivillig genom försäkringar och liknade.

Vi går igenom hur man blir en professionell vän och lär oss skillnaden på privat och personligt. Gränsdragning och etik är ett viktigt ämne där vi lyfter det goda samtalet, hur man möter människor i kris och sorg samt hur man bemöter personer med demenssjukdom. Vi erbjuder erfarenhetsutbyten och inspirationsträffar kring spännande teman.

På sikt kommer vi även erbjuda riktade utbildningar inom exempelvis läxhjälp, kulturkompetens – att förstå andra kulturer, förflyttningsteknik dvs att hantera rullstol, rullator – tillsammans med arbetsterapeut provar du att köra själv samt att köra andra. Vi kommer även in på diskrimineringsfrågor, stressreducerande knep, lågaffektivt bemötande och hur man bemöter människor för att undvika att hamna i konflikt. 

Dag 1

Presenteras inom kort…

Dag 2

Presenteras inom kort..

Dag 3

Presenteras inom kort..