Vallda Kyrkpark

Igenvuxna branddammar och sankmark har förvandlats till en blomstrande park.
– Tanken är att alla åldersgrupper ska kunna njuta av denna vackra plats.

Vallda kyrkpark är namnet på en ny mötesplats i Vallda skapad av Särö pastorat.

Läs allt om Vallda Kyrkpark här!

Vallda kyrkpark vill locka till gemenskap och aktivitet utomhus men också skapa möjligheter för att finna stillhet & ro. Här finns ett tydligt uttalat hållbarhetstänk, såväl socialt som ekologiskt med en förhoppning om att kunna vara ett utbildnings forum för allmänheten och skolor i området samt plats för att arbeta med grön diakoni.
Kyrkparken som är placerad nedanför församlingshemmet i Vallda är grönt och skönt att vara.