Välkommen till GoKungsbacka.

Kontakta mig gärna om du vill bli frivillig sk. KungsVän, lägga ett uppdrag eller bara diskutera upplägg för just din verksamhet.
Kanske vill du bara ses över en kopp.

Linda Nilsson
Verksamhetsledare
linda@gokungsbacka.se
0300-83 43 07 / 0705-84 43 07

Som verksamhetsledare ansvarar jag för det ”frivilliga sociala arbetet” i Kungsbacka samt den dagliga driften av förmedlingsverksamheten, i form av rekrytering, intervju, förmedling, av dem som önskar engagera sig. Handledning, coachning, utbildning och uppmuntring av de frivilliga. Jag ansvarar även för att sociala, etiska och miljömässiga aspekter efterföljs.

Ring mig Anmäl dig som frivillig