Kristina karlsson
Ordförande

Tel: 0706-66 56 91

Mejla Kristina

Kristina har lång erfarenhet av föreningsarbete och är aktiv politiker.

Monika Hamrin
Vice Ordförande

Tel: 0703-17 75 30

Mejla Monika

Monika representerar Innerstadsföreningen, Våra kvarter och är fastighetsägare. 

Suzanne Larsson
Kassör

Tel: 0708-63 51 85

Mejla Suzanne

Suzanne representerar Länsförsäkringar och deras samhällsengagemang.

Agneta Wennberg
Sekreterare

Tel: 0706-79 85 67

Mejla Agneta

Agneta är frilansare med stor erfarenhet från byggbranschen och styrelsearbete.

Marie Cervin
Ledamot

Tel: 0704-70 07 71

Mejla Marie

Marie driver Skafferiet i Gottskär, stadsguide och engagerar sig i Båtmuseet.

Christofer Rogestedt
Ledamot

Tel: 0703-56 98 42

Mejla Christofer

Christofer är Kyrkoherde i Kungsbacka/Hanhals församling. 

Christer Kilersjö
Ledamot

Tel: 0709-28 31 97

Mejla Christer

Christer är VD på kommunala fastighetsbolaget Eksta.

Christina Fröjdlund
Adjungerad Ledamot

Tel: 0300-83 52 79

Mejla Christina

Christina har stor kunskap om Vård & Omsorg inom Kungsbacka kommun.