Stjärnan som vi valt som Frivilligcenters symbol, kan ses som människokroppar som länkas samman. Olika ålder, form eller bakgrund spelar ingen roll. Tillsammans är vi starka och här finns en plats för alla! 

De fyra pusselbitarna symboliserar:

  1. Förening / organisation
  2. Kungsbacka kommun
  3. Företag
  4. Privatperson