Stöd vår verksamhet

Genom att stödja Frivilligcenter med ett bidrag så hjälper du människor som hamnat i ofrivillig ensamhet i Kungsbacka kommun. Även föreningslivet behöver en hjälpande hand då många kämpar för sin överlevnad. Vi tror på att hjälpa i vår närhet och skapa en kultur där man tar hand om varandra. Ditt bidrag gör skillnad!

Mejla ekonomi@gokungsbacka.se om du vill ha en faktura.
Betalar direkt via bankgiro eller swish och märk betalningen med verksamheten eller personens namn.

-> Bankgiro nr 5399-9066

-> Swish nr 123 5490 487, alternativt scanna QR-koden. 

OBS! Ditt bidrag går till att utveckla vår verksamhet och kan aldrig riktas gentemot en enskild individ. Dvs du kan aldrig betala för att få särbehandling för din närstående.