Frivilligcenter GoKungsbacka,
En organisation för frivilliga insatser i Kungsbacka kommun.

Tiderna förändras och människor söker idag andra former för sitt engagemang, man bestämmer hur ofta och väljer uppdrag utifrån det egna intresset. Istället för att gå in i etablerade föreningar eller församlingar söker man uppdrag i miljöer där det är möjligt att känna sig behövd, trots avsaknad av tidigare erfarenhet.

Frivilligcenter bidrar till delaktighet i samhället, demokratisk utveckling och är en del av det förebyggande folkhälsoarbetet. Vi bryter ofrivillig ensamhet och har möjlighet att fånga upp människor som hamnat i utanförskap genom arbetslöshet, långtidssjukskrivning eller liknande. Vi blir en mötesplats där man får möjlighet att känna större livsglädje, genom att göra meningsfulla saker. Vi tror på att varje individ ska ges möjlighet att utvecklas och växa hela livet.

Frivilligcenter samarbetar gränsöverskridande med förening/organisation, kommun och företag. Vi förmedlar kontakter och skapar möten mellan människor. Det kan handla om att hjälpa till vid ett musik- eller idrottsevenemang, det kan vara läxhjälp, språkkafé, promenad-sällskap, samtalsvän eller liknande. Behovet av social gemenskap är ofta den underliggande drivkraften till varför man tar kontakt med Frivilligcenter.

Frivilligcenter underlättar för de som vill bidra till samhället men ännu inte hittat någon möjlighet till det, vi hjälper till att matcha rätt person till rätt uppdrag och i sista änden handlar det alltid om att göra något för eller tillsammans med en medmänniska. För att vilja engagera sig är det viktigt att det är otvunget, och utifrån det egna intresset. Du engagerar dig precis i den grad som passar dig, vilket kan se olika ut över året, beroende på vad som övrigt händer i ditt liv.

Frivilligcenter möjliggör nätverksbyggande och välkomnar alla människor, med olika åldrar och bakgrund, på så vis underlättas integrationen mellan olika kulturer och bidrar till naturlig språkinlärning. I Kungsbacka växer framtiden, vi kan skapa det goda livet tillsammans om vi är öppna, trygga, nytänkande och välkomna varje människa.

Frivilligcenter bidrar positivt individen samt ökar förståelse mellan olika åldrar och kön. Frivilligcenter bidrar med en samhällsekonomisk vinst och social hållbarhet, helt i enlighet med Kultur & Fritids uppdrag att jobba kommunövergripande med social hållbarhet bl a genom att utveckla kommunens folkhälsoarbete.

//Linda Ålander, verksamhetsledare