Kunskap kan ingen ta ifrån dig!

Att lära ska vara roligt!

Tillsammans är nyckeln!

Engagera dig efter dina förutsättningar!
Du kan vara del av GoKungsbacka och göra den insats som passar just dig och din övriga kalender. 

Funktionär innebär att du utan direkta krav kan anmäla ditt intresse och omgående hjälpa till med uppgifter vid publika evenemang eller insatser. 

KungsVän innebär ett djupare engagemang där du som frivillig kan gå hem till individer och hjälpa dem att bryta ofrivillig ensamhet och utanförskap. Detta ställer högre krav:

 • Du får en introduktion som beskriver Frivilligcenters arbete och värdegrund.
 • Du deltar på en träff där vi pratar om gränsdragning, det goda samtalet samt hur man möter människor i kris och sorg. Vi går igenom hur du kan bli en professionell vän för att du som frivilliga ska känna dig trygg i din roll
 • Du lämnar ett utdrag ur belastningsregistret lika HVB-hem och får därefter en ID-bricka.
 • Vi vill att du, så snart som det erbjuds, går en hjärt-lungräddnings kurs.
 • Vi går igenom vilka förmåner du får som frivillig genom försäkringar och liknade.

På sikt kommer vi även erbjuda riktade utbildningar inom exempelvis demenssjukdom, läxhjälp, kulturkompetens – att förstå andra kulturer, förflyttningsteknik dvs att hantera rullstol, rullator – tillsammans med arbetsterapeut provar du att köra själv samt att köra andra. Vi kommer även in på diskrimineringsfrågor, stressreducerande knep, lågaffektivt bemötande och hur man bemöter människor för att undvika att hamna i konflikt. Vi erbjuder erfarenhetsutbyten och inspirationsträffar kring spännande teman.

Frivilligas förhållningssätt

 • Vi uppträder professionellt och respektfullt gentemot våra uppdrag/uppdragsgivare samt kollegialt mellan alla frivilliga.

 • Vi finns till för alla, oavsett politisk åsikt, religion, kultur eller sexuell läggning. Vi som representanter för GoKungsbacka står för en välkomnande och inkluderande kultur. Vi stöttar varandra och våra medmänniskor.

 • Vi värnar om människors integritet och förhåller oss till vårt uppdrag genom en så kallad tystnadsförsäkran. Vi sprider inte information om individer i våra uppdrag.

 • Vi uppträder så att alla företag, föreningar, organisationer och framför allt kommunen, som står bakom vårt arbete, är stolta över oss och känner att vi är bra representanter för GoKungsbackas värderingar.  

 • Vi förväntas inte få något i ersättning för vår frivilliga insats.

 • Pengar och värdeföremål ska ej byta ägare.

 • Vi är ingen fixartjänst, vårt arbete bygger på att göra saker tillsammans.