Engagera dig efter dina förutsättningar!

Du kan fylla en efterlängtad funktion för många människor i kommunen. Som frivillig i GoKungsbacka kan du hitta nya vänner och bli del av något större. Du kan göra skillnad för människor som hamnat i ofrivillig ensamhet eller ta dig an uppdrag från föreningar eller stötta lokala arrangemang. Vi har flera olika sätt som du kan engagera dig. Listade under fliken ”Här behövs du”. 

Vill du bli frivillig hos oss så krävs det att du visar upp ditt belastningsregister, (vi begär belastningsregister enl. HVB-hem) läs mer om detta under fliken ”Engagera dig”. Anmäl ditt intresse redan idag. Vi vänder oss till alla över 18 år. Du bestämmer själv när du kan hjälpa till och hur ofta. Vi utbildar och försäkrar dig. Att vara frivillig hos oss är tryggt och kostnadsfritt!

Du kan vara del av GoKungsbacka och göra den insats som passar just dig och din övriga kalender.

 • Du lämnar ett utdrag ur belastningsregistret lika HVB-hem och får därefter en ID-bricka. 

 • Du får en introduktion som beskriver GoKungsbackas arbete och värdegrund. Här pratar vi även om gränsdragning, det goda samtalet samt hur man möter människor i olika situationer. Vi går igenom hur du kan bli en professionell vän för att du som frivilliga ska känna dig trygg i din roll.

 • Vi vill att du, så snart som det erbjuds, går en hjärt-lungräddnings kurs.

 • Som frivillig hos oss har du olycksfallsförsäkring och ansvarsförsäkring.

 • Vi erbjuder erfarenhetsutbyten och inspirationsträffar kring spännande teman.

På sikt vill vi även kunna erbjuda riktade utbildningar inom exempelvis demenssjukdom, läxhjälp, att förstå andra kulturer.
Även kring ämnet förflyttningsteknik dvs att hantera rullstol, rullator – att köra själv samt att köra andra. 

Frivilligas förhållningssätt

 • Vi uppträder professionellt och respektfullt gentemot våra uppdrag/uppdragsgivare samt kollegialt mellan alla frivilliga.

 • Vi finns till för alla, oavsett politisk åsikt, religion, kultur eller sexuell läggning. Vi som representanter för GoKungsbacka står för en välkomnande och inkluderande kultur. Vi stöttar varandra och våra medmänniskor.

 • Vi värnar om människors integritet och förhåller oss till vårt uppdrag genom en så kallad tystnadsförsäkran. Vi sprider inte information om individer i våra uppdrag.

 • Vi uppträder så att alla företag, föreningar, organisationer och framför allt kommunen, som står bakom vårt arbete, är stolta över oss och känner att vi är bra representanter för GoKungsbackas värderingar.  

 • Vi förväntas inte få något i ersättning för vår frivilliga insats.

 • Pengar och värdeföremål ska ej byta ägare.

 • Vi är ingen fixartjänst, vårt arbete bygger på att göra saker tillsammans.