För genomförande av
julbord krävs ca 60 frivilliga.

Kontakta oss i god tid och du kan hjälpa till med allt från kontakt med sponsorer till att sprida budskapet, organisera gåvor och såklart genomförandet. 

Klicka vidare om du vill anmäla dig som frivillig!
 
 

I år planerar vi för julbord den 20 december 2024

2022 och 2023 har GoKungsbacka tillsammans med Restaurang Matverket arrangerat julbord för seniorer som upplever ensamhet kring jul. I år planerar vi för julbordet den 20 december 2024, om inget oförutsett inträffar.

Inbjudan till julbordet släpps i början av november och anmälan kommer öppnas i slutet av november.

GoKungsbackas grunduppdrag som verksamhet är att bryta ofrivillig ensamhet. Därför är det extra viktigt att de människor som vi har arbetat med under året, de som är inskrivna hos oss eller som vi på annat sätt identifierats som behövande, de har en förtur på evenemang som vi arrangerar.

Vill tydliggöra att detta är till för de som upplever en stor ensamhet, därmed inte sagt att man behöver vara singel. Ensamhet och utanförskap tar sig många olika uttryck och vi finns till för all typ av ofrivillig ensamhet. Det är den upplevda ensamheten som är den sanna bilden, i par eller utanför en tvåsamhet.

Julbordet är ett fantastiskt tillfälle att låta frivilliga möta människor som behöver en social samvaro, man kanske kan hitta en ny vän som kommer hem till sig regelbundet. Det kan tom vara så att två ensamma hittar varandra och skapar en fin vänskap. Detta är vad vårt arbete går ut på.