Vi uppmuntrar samarbete
– vi alla kompletterar varandra

GoKungsbacka Frivilligcenter verkar för att sammanföra verksamheter som tänker lika kring insatser för andra människor. Ensamma, utsatta eller för dem som bara har behov av samvaro. Tillsammans bryter vi ensamhet och hjälper människor in i aktivitet. Vi uppmuntrar organisationer att bli ambassadörer för varandras verksamheter. Vi vill vara en katalysator för att skapa ett bättre Kungsbacka där vi bryr oss mer om varandra.

”Tillsammans-dagen” på Kungsbacka torg
Lördagen den 4 maj kl 11-15

Välkommen att delta på en rolig dag där du möter verksamheter som bryter ensamhet och engagerar människor i olika aktiviteter för samvoro och glädje. Du kan bara lära mer eller engagera dig som frivillig. Genom engagemang sätter vi tillsammans guldkant på någons vardag samtidigt som du själv får uppskattning och vänner. Nedan listas alla som deltar.

GoKungsbacka visar upp några av sina verksamheter som tex. cykelpiloter och cyklar som används på våra seniora boenden. Du kommer kunna provcykla eller känna hur det är att åka med på en tur. Du går en tipspromenad för att lära känna våra verksamheter samt kan ha tur på lyckohjulet

Kommunen driver ett utvecklingsprojekt av Kungsbacka torg. Ett fokus är att undersöka möjliga vägar för att skapa ett levande torg genom exempelvis gestaltning och aktiviteter. En del av projektet är ”Tillsammansdagen” som delvis drivs av studenter från Högskolan för konst och design (HDK-Valand) i samarbete med invånare och kommunen. Tillsammansdagen fokuserar på att testa olika mindre aktiviteter. Det kommer att finnas underhållning, provsmakningar, spel och aktiviteter för barnen samt samtalstillfällen där du har möjlighet att vara med och påverka torgets framtid.

Senior i Kungsbacka driver Träffpunkter i varje kommundel. En mötesplats där seniorer är välkomna att delta i aktiviteter utifrån sina intressen och förutsättningar, eller bara komma in på en kopp kaffe. Du besöker den träffpunkt som passar dig bäst utan att ens vara medlem.

Förebyggande enheten arbetar för ett tryggt och självständigt liv samt ett gott åldrande. Deras uppsökande verksamhet förebygger och bryter ensamhet genom motiverande samtal och stöd till att delta i sociala sammanhang

Länsförsäkringar har ett uttalat samhällsengagemang där de stöttar många aktiviteter kring välmående för barn och unga, en lycklig ålderdom samt hur vi minskar vårt klimatavtryck. De jobbar för en hållbar morgondag men även för att du som privatperson ska lära dig att bli svårlurad i din vardag.

Mera Digital arbetar tillsammans med dig som invånare. I Mera digital finns bland annat Mera digital lärcenter i Kulturhuset Fyren – en plats för gemensamt  experimenterande, medskapande och digital coaching. Hjälp och stöd utifrån just dina frågor, nyfikenhet och behov. Mera digital finns även på närbibliotek, mobila turer och pop up. Som ett komplement så har GoKungsbacka frivilliga som kan komma hem till dig och hjälpa till kring digitala frågor om du har svårt att ta dig till platserna

Allas Barnbarn skapar goda förutsättningar för möten mellan generationer där äldre och unga får en fin chans att mötas kring sagor och berättelser. De stimulerar barns språk och väcker deras intresse för böcker och läsning när de frivilliga besöker en förskola någon timma i veckan eller berättar sagor för en mindre grupp barn.

Nattvandrarna med sina gul/blå jackor är en etablerad trygghetssymbol för ungdomar som vistas på stan på kvällar och nätter. Som nattvandrare skapar du trygghet i samhället och agerar vuxen förebild för ungdomar.

PRO, Sveriges största pensionärsorganisation finns till för dig som har livet framför dig och arbetslivet bakom dig. De skapar mötesplatser för gemenskap, glädje och livslust, aktiviteter som ger såväl hälsa som gemenskap. Genom PRO kan du även vara med och påverka i viktiga frågor kring äldre, men också fortsätta att lära.