Tipsa gärna om evenemang
eller hållbara aktiviteter!

För att läggas upp på vår hemsida och i social media krävs:

  • Publikt evenemang/arrangemang som vänder sig till allmänheten och där alla välkomnas.

  • Måste vara inom Kungsbacka Kommun

Vi gör en bedömning om arrangemanget kommer med eller inte.

För dig som lämnar tips uppge följande: 

  • Namn på evenemang/arrangemang

  • Datum och Tid för start / avslut

  • Plats / arena

  • Länk till hemsida / eller annan infoplats för evenemang/arrangemang

  • Gärna en bild / logga som får användas i mf-syfte

Mejla in ditt tips!