Integritetspolicy

Integritetspolicy GoKungsbacka Frivilligcenter

GoKungsbacka 802526-5607, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.

Den ideella föreningen GoKungsbacka Frivilligcenter har som ändamål att bryta ofrivillig ensamhet utifrån flera olika perspektiv. Vi fyller en viktig funktion i Kungsbacka för att engagera frivilliga och sätter samtidigt guldkant på tillvaron för många i samhället. Vi hjälper människor att mötas men också bli en del av samhället, vi kan ses som ett par stödhjul i nära samarbete med olika aktörer i kommunen för att skapa ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet och utveckling. Vi gynnar den ökade utmaningen att möta ett samhälle i förändring och vara en del av välfärdsuppdraget. Det blir en total vinst för folkhälsan och samhällsekonomin, tillsammans med små steg mot ett varmare samhälle, mer gemenskap och ett delat ansvar.

 

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en person som är i livet. Det kan röra sig om exempelvis namn, adressuppgifter, personnummer, bild eller IP-adress.

Under rubrikerna nedan beskriver vi varför och på vilken laglig grund vi behandlar dina personuppgifter, hur länge vi sparar dina personuppgifter, samt vilka rättigheter du har. Vi vänder oss till dig som skriver in dig som frivillig hos oss, är medlem eller ger oss ett uppdrag att matcha ihop frivilligt socialt arbete kring individen. Även samarbetspartners, sponsorer eller personer som besöker vår webbplats eller sociala media. Om du har ytterligare frågor om hur dina kontaktuppgifter behandlas så är du varmt välkommen att kontakta oss.

 

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter kopplade till verksamheten. Vi behandlar bara dina personuppgifter för vissa specifika ändamål och när vi har en laglig grund att göra det. När du kontaktar någon funktion kopplad till GoKungsbacka så sparas dina personuppgifter i syfte att kunna kommunicera tillbaka till dig.

För dig som frivillig men även privatperson/organisation som ber om hjälp från oss

Utöver de uppgifter du själv lämnar (namn, mailadress, telefonnummer, intressen osv) när du skriver in dig hos oss som frivillig eller när du kontaktar oss för att få hjälp av frivilligorganisationen så kan vi också hämta vissa personuppgifter från tredje part. Det kan vara kompletterande adressuppgifter från offentliga register. I vissa fall en koppling till företag eller organisation för att kunna samordna arbetet i vår verksamhet. En frivillig eller en privatperson ger sitt samtycke att personlig information hanteras vid anmälan till uppdraget. Informationen lagras tills du återkallar ditt samtycke. Alla frivilliga lämnar ett utdrag från belastningsregister enligt HVB hem, dessa sparas aldrig hos oss utan noteras enbart med ett ok!

För privatpersoner som begär hjälp i hemmet och därför lämnar känsliga uppgifter om hälsa eller familjesituation, strävar vi alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna. Vi lämnar inte någon personuppgift innan vi har påbörjat en matchning med frivillig. Vi vill att privatpersonen förmedlar så mycket av sin information direkt till frivillig i de första mötena.  

Sponsor eller Samarbetspartner

Om inget annat är reglerat via avtal, lagrar GoKungsbacka information om namn, yrkesroll, arbetsgivare samt adressuppgifter för att kunna skicka information om vår verksamhet. Vi sparar uppgifter om dig och det företag du företräder.

Cookies

När du besöker vår webbplats hanterar vi information om dina besök på vår webbplats genom så kallade cookies. En cookie är en datafil som en webbserver kan be att få spara i besökarens dator. Vi använder cookies för att förbättra kvaliteten på vår hemsida genom att skilja ut användare från varandra och därigenom få reda på hur många som använder webbplatsen. Om du inte vill tillåta cookies kan du stänga av funktionen i din webbläsare. Läs mer om hur Google samlar in information: https://policies.google.com/privacy?gl=se

GoKungsbacka lämnar inte dina personuppgifter vidare till tredje part utan samtycke.

 

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

GoKungsbacka hanterar personuppgifter på de lagliga grunderna avtal, samtycke, intresseavvägning samt i vissa fall rättslig förpliktelse och allmänt intresse.

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar endast dina personuppgifter om det finns en laglig grund, i enlighet med vad vi specificerat ovan.

Detta innebär exempelvis att vi sparar dina uppgifter så länge som det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal. Vi kan även komma att spara dina personuppgifter för att fullgöra rättsliga förpliktelser, exempelvis för att efterleva kraven i gällande bokföringslagstiftning.

Vi genomför en årlig bedömning om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår eller om det finns lagkrav på att spara dina personuppgifter. Om inte ändamålen kvarstår eller annat lagkrav gör att vi måste bevara dina personuppgifter ska personuppgifterna raderas.

Tillgång till fullständiga personuppgifter har verksamhetsledare för GoKungsbacka, samt i viss mån styrelsen för GoKungsbacka. Vi delar uppgifter som telefon och mejladress med personer som har samma uppdrag eller med uppdragsgivare inför och under uppdragen.

 

Vilka rättigheter har du?

Du som registrerad hos oss har flera rättigheter som du bör känna till.

Du har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina personuppgifter. Vi ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får organisationen ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader.

Du har i vissa fall rätt till dataportabilitet av dina personuppgifter.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande samt rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade. Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad.

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direkt marknadsföring.

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Det är den personuppgiftsansvarige som ska tillse att du kan utöva dina rättigheter.

Vidare har du rätt att skicka ett klagomål avseende organisationens behandling av personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten, www.imy.se.

 

Vill du veta mer?

Om du har frågor eller synpunkter som gäller vår integritetspolicy för behandling av personuppgifter eller i övrigt har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter eller vill utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta vår ordförande eller verksamhetsansvarig – kontaktuppgifter hittar du på hemsidan under kontakt www.gokungsbacka.se/kontakt

Uppdatering
Denna information uppdaterades 1 oktober 2023 och kan komma att ändras.